ALGEMENE INFO

Huisbezoeken


Huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen of ernstig ziek zijn. 

Wij vragen daarom om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen. Daar kunnen wij efficiënter werken en een kwalitatief betere geneeskunde beoefenen. Zeker nu er de mogelijkheid is om op afspraak te komen, zal de wachttijd beperkt blijven.

Huisbezoeken voor dezelfde dag aanvragen voor 12u.

Regio Roeselare Rumbeke Zilverberg Beitem 


Voorschriften


Bij uw bezoek aan de dokter wordt afgesproken wanneer u terug op consultatie dient te komen. Er wordt voldoende medicatie voorgeschreven tot aan het volgend bezoek. Telefonisch bestellen van voorschriften, of voorschriften vragen aan de deur, moet een zeldzame uitzondering blijven.

Voorschriften voor kinesitherapie kunnen enkel afgeleverd worden na onderzoek en diagnosestelling, dus niet zonder consultatie.


Medische attesten


Vraag geen attesten aan de dokter die niet stroken met de waarheid. Dit zal u steeds geweigerd worden.


Nuttige links


Mijn laboresultaten en documenten: cozo.be
Mijn vaccinaties, medicatie: mijngezondheid.be
Belgische patiënteninformatie: gezondheidenwetenschap.be
Nederlandse patiënteninformatie: thuisarts.nl

Gezondheid bevorderen: gezondleven.be
Huisartsenkring en wachtdienst: hamwvl.be

Reisadvies: itg.bePrivacy


Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.

In onze groepspraktijk is er een up-to-date databeheer, waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

•Onze artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

•Onze PC’s zijn optimaal beveiligd tegen virussen en malware en via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma, voor eHealth en andere communicatie programma’s.

Aan de patiënten vragen wij een “informed conscent”, een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens – indien nodig – uit te wisselen met andere gezondheidswerkers.

Deze nieuwe wetgeving houdt evenzeer in dat alle data (labo, brief, voorschrift, attest) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten. Medische gegevens zoals bloeduitslagen, kunnen door de patiënt zelf opgevraagd worden via www.cozo.be.  Daarvoor moet ingelogd worden met de elektronische identiteitskaart met behulp van een kaartlezer.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.